EAS toetab suurimat ringmajandusprojekti 1,7 miljoni euroga

EAS toetab läbi rakendusuuringute programmi (Euroopa Regionaalarengu Fond) Ragn-Sellsi OSA põlevkivituha väärindamise projekti teise etapi rakendusuuringuid 1,7 miljoni euroga, mis võimaldab ettevõttel koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja rahvusvaheliste uurimislaboritega viia läbi järgmise taseme tööstuslikke katseid kaltsiumkarbonaadi tootmiseks.

Projektijuhi Alar Saluste sõnul pole enam mingit kahtlust kas põlevkivituhkadest saab kaltsiumkarbonaati toota või mitte. Praegu liigume sihikindlalt selles suunas, et Eestis saaks 3-4 aasta pärast hakata tootma maailmas ainulaadset kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati. EASi panus vaid kinnitab  Eesti riigi huvi projektis osaleda ning selle õnnestumisele kaasa aidata. „Rakendusuuringute programmi toel saame lõpule viia väga vajalikud uuringud, mis päädivad tehnoloogia katsetega tööstuslikus mahus, et muuhulgas toota  piloottooteid valmistavate partnerite tarbeks piisavas koguses materjali, mida nemad omakorda saavad testida ja valideerida. Ühtlasi jätkame uuringuid, kuidas peale kaltsiumi eemaldamist allesjäänud materjalist veel täiendavalt teisigi toormaterjale välja võtta,“ märkis Saluste.

EASi rakendusuuringute programmi juhi, Madis Raukase sõnul on programm loodud, et aidata ettevõtetel teha investeeringuid uuringute ja arendustöö varajases etapis, mille tulemusena saavad ettevõtted kasu uutest või oluliselt täiustatud tehnoloogiatest, toodetest ja teenustest, mis aitavad suurendada nende käivet ja  parandada tooteportfelli. Viimasel kahel aastakümnel on Eesti innovatsiooni ja start-up’ide ökosüsteemi juhtivateks jõududeks olnud peamiselt IKT-, finants- ja tarkvarasektor. Meil on hea meel, et uusi lootustandvaid arenguid tekib üha rohkem ka mujal, näiteks ringmajanduse vallas,” sõnas Raukas.

Põlevkivi elektrienergia tootmisest pärit tuhkade ringlusse võtmise projekt keskendub tuhkade keemilisele koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes. Esmalt planeeritakse toota kõrge kvaliteediga kaltsiumkarbonaati, kasutades selleks 1,3 miljonit tonni põlevkivituhka aastas. Lisaks tootmise käigus seotakse tuhkadest väärindatud kaltsiumisse ca  600 000 tonni teistest tööstustest pärit CO2-te.

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitavad vähendada nii Ida-Virumaa keskkonnakoormust kui ka vajadust kaevandada uusi loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Põlevkivituhkadest toodetud kaltsiumkarbinaat on hea näide ringmajandusest ja selle muudab unikaalseks tootmise käigu tootesse seotud CO2, mille tulemusel jõuab turule maailmas ainulaadne kliimapositiivne kaltsiumkarbonaat.

Ragn-Sells on investeerinud projekti juba ligi 2 miljonit eurot. 2021. aastal panustas EASi rakendusuuringute programm Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest esimese taseme tööstuslikeks katseteks ja tootmisüksuse esmaseks disainiks 255 269 eurot. Kaasrahastajana lööb projektis kaasa ka Sihtasutus Archimedes.

EAS-i rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

  • Projekti elluviimise periood on 20.09.2021 – 31.12.2023
  • Toetuse summa 1 795 168 EUR
  • Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
ru_RURussian