Tuhamägedeta Ida-Virumaa

Täna toodetakse Eestis elektrienergiat endiselt enamasti põlevkivist, sest alternatiivid veel vajalikke mahte ei too. Põlevkivienergia tootmisest jääb aastas maha kuni 1 miljoni tonni tuhajäätmeid, mida väärindades saame oluliselt aidata kaasa meie energiatootmise keskkonnajälje vähendamisele kui juba täna vajalikule lahendusele. Puhtam keskkond Ida-Virumaal ja kogu Eestis. 

Eestis toodetavast elektrienergiast pärineb vaid kuni 30 protsenti taastuvenergia allikatest ning ülejäänu toodetakse suuresti endiselt põlevkivist. Pingutused nende osakaalude muutmiseks nn rohelise energia kasuks kannavad juba vilja, sest alustati ju nullist ning nüüdseks on jõutud juba pea kolmandikuni. Kuid tänu valdkonna ressursimahukusele on muutus siiski aeganõudev ning ka praegu oleme sõltuvad põlevkivienergiast. Viimasele heidetakse ette suuri negatiivseid keskkonnamõjusid, milleks on nii CO2 heide kui tuhajäätmed. Aastaid on püütud leida viise, kuidas vähendada eeskätt CO2, kuid ka tuhajäätmetele edasist rakendust ning seega ka nende mõju leevendada. Seni pole arendustöö viinud lahenduste sellises mahus rakendamiseni, et sel tõepoolest märkimisväärseid tulemusi oleks. Kuni tänaseni. Mitmeaastase uuringuteperioodi tulemusel on välja töötatud tehnoloogia, millega jäävad uued tuhamäed edaspidi kuhjamata.

ru_RURussian