Райнер Пести

We are hiring: Production Manager

If you really want to change the World then here is a unique opportunity. Swedish Environmental company Ragn-Sells has an ambition for year 2025 to start producing in Estonia high-quality climate neutral Precipitated Calcium Carbonate (PCC) for polymer filler and construction material industries. We are unique because we do not use virgin materials from Mother Earth to …

We are hiring: Production Manager Читать далее »

Ragn-Sells & OSA: COP28 on suuresti viimane võimalus sõlmida kokkuleppeid kliimakatastroofi vältimiseks

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP28, seda nii osana Rootsi delegatsioonist, kui olles ka ajalooliselt esmakordselt avatava Eesti paviljoni suurtoetaja. Ragn-Sells-i eesmärk on kliimakonverentsil näidata, kuidas üleminek ringmajandusele on hädavajalik kliimamuutuste leevendamiseks ja kuidas arusaamasid jäätmetest tuleb täielikult ringi mõtestada. „Täna suudetakse globaalselt kõigest alla 20%  kaevandatatud materjalidest uuesti ringlusse võtta. Ainuüksi taaskasutatavate materjalide osakaalu …

Ragn-Sells & OSA: COP28 on suuresti viimane võimalus sõlmida kokkuleppeid kliimakatastroofi vältimiseks Читать далее »

Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise tehase ehitusjuht on Kady Pärnaku

Ragn-Sellsi OSA projektiga on liitunud rahvusvaheliste kogemustega ehitusjuht Kady Pärnaku, kelle eestvedamisel hakatakse praeguste plaanide järgi 2024. aastaks Narva külje alla rajama põlevkivituhkade väärindamise demotehast 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse magistrikraadi (cum laude) omandanud Kady on ehitussektoris töötanud üle 10 aasta. Aastatel 2011-2016 oli ta Maru Ehituses objektijuht ja vastutas mitmete tootmis- ja …

Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise tehase ehitusjuht on Kady Pärnaku Читать далее »

Ragn-Sells sai riigilt toetuse põlevkivituhast magneesiumi väärindamiseks

Euroopa Regionaalarengu Fond eraldas Ragn-Sellsile 225 375,50 eurot, et jätkata teadusuuringuid, kuidas Ida-Virumaal kasutuna seisvatest põlevkivituhkadest saaks lisaks kaltsiumkarbonaadile välja võtta ka magneesiumi, mille Euroopa Liit on nimetanud üheks kriitiliseks tooraineks. Projekti elluviimise periood on 01.11.2022 – 31.10.2023. Projekti eesmärk on teostada rakendusuuring, et testida ja valideerida protsess PCC tootmisel tekkivast jääkainest magneesiumiosakeste eraldamiseks. Projekti tulemusena tekib ühe …

Ragn-Sells sai riigilt toetuse põlevkivituhast magneesiumi väärindamiseks Читать далее »

Ragn-Sells esitas Narvale põlevkivituha väärindamise tehase detailplaneeringu algatamise avalduse

Ragn-Sells teatel esitas ettevõte Narva linnavolikogule avalduse algatada detailplaneering põlevkivituha väärindamise tehase rajamiseks aastal 2028 Balti Elektrijaama territooriumile. Asukoha valikul sai määravaks tuhamäe vahetu lähedus, olemasolev tööstusinfrastruktuur ning minimaalne mõju kohalikule elukeskkonnale.

Ragn-Sells projektijuhi Alar Saluste sõnul on ettevõte olnud kohaliku omavalitsuse ja elanike esindajatega jooksvalt ühenduses, et arutada eelseisvaid samme ja plaane. „Oleme pälvinud  nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel areenil positiivset ja toetavat tagasisidet nii uue generatsiooni keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutamise plaanide kui ka üldisemalt innovaatilise idee eest väärindada seisvad tööstusjäätmed ja CO2 tooraineks, mis toob Narvale rohepöörde piirkonnana positiivset tähelepanu. Kuid kindlasti oodatakse ka töökohti, investeeringuid ning oskusteavet, mis antud tootmisega Narva kahtlemata ka jõuab,“ lisas Saluste.

Kokku kaalus ettevõte tehase rajamiseks kaheksat võimalikku asukohta Ida- ja Lääne-Virumaal. „Igal kohal on omad plussid, kuid Narva kasuks räägib enim võimalus rajada tootmine tuhamägede vahetusse lähedusse. Tuhamäe lähedus aitab ära hoida tuha transpordi keskkonnamõju, samuti on seal olemas vajalik elektri-, vee- ja soojusvarustus ning logistiline taristu,“ selgitas Saluste ja lisas, et looduskeskkonna ja kohalike elanike seisukohast on ülioluline see, et uus tehas rajatakse juba olemasolevale tööstusterritooriumile.

“Eesti Energia visiooniks on luua energiatootmine, kus tekkivad kõrvalsaadused – nagu näiteks põlevkivituhk, aga ka lubjakivi – kasutatakse maksimaalselt ära. Nii loome täiusliku ringmajanduse: iga meie toode on sisend järgmise toote valmistamiseks ning tarbijale loodud lõpp-produkti saab jäätmeks muutumisel anda uuesti meile tooraineks. Uusi võimalusi tuha senisest suuremaks väärindamiseks otsime pidevalt ning meil on hea meel, et koostööprojekt Ragn Sellsiga on jõudnud järgmise suurema teetähiseni,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Ragn-Sells plaanib kaltsiumkarbonaadi täismahus tootmisega alustada 2028. aastal, enne tuleb läbi viia vajalikud planeeringud ja kooskõlastused. Planeeritav põlevkivituha töötlemistehas suudab ümber töödelda üle miljoni tonni tuhka ja 250 000 tonni CO2-te aastas, mille tulemusel valmib ligi 500 000 tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Ida-Virumaale planeeritav tehas toob regiooni hinnanguliselt 250 miljonit eurot investeeringuid ning sellega luuakse kuni 100 otsest töökohta ning antakse tööd veel kuni 400-le kaudsele töökohale.

Enne põhitehase rajamist soovib Ragn-Sells rajada teises asukohas ka väikese nn demotehase, kus kogu tehnoloogiline protsess otsast lõpuni käima pannakse.  

Ragn-Sells, Tartu Ülikooli ja Taltechi ning mitmete rahvusvaheliste laboratooriumite koostöös sündinud tehnoloogia võimaldab toota elektritootmise tuhast ja CO2 emissioonide kaasabil ülipuhast kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati. Tootmise käigus ei teki õhuheitmeid, sest põletusprotsessi ei kasutata, samuti on pidevas ringluses tootmises kasutatav vesi ning kõik kõrvalained suunatakse samuti ringlusesse. Müra- ja lõhnahäiringuid hoiab ära kinnine tootmisprotsess ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine.

Ragn-Sells on põlevkivituha väärindamise projekti tarbeks loonud tütarettevõtte R-S OSA Projekt OÜ ning investeerinud antud tegevustesse juba ligi 2 miljonit eurot. Partneritena on projektis kaasas ka Eesti Energia AS, EAS, Sihtasutus Archimedes kui ka rahvusvahelised ettevõtted Tarkett ja Gealan. Põlevkivituha väärindamise projektist ülevaatlik info on leitav www.osaservice.ee

ru_RURussian