The largest circular economy project in Northern Europe

Nearly 600 million tonnes of oil shale ash have been deposited in Ida-Viru county. Ragn-Sells has developed a solution to turn these ashes into ultra-pure calcium carbonate while simultaneously capturing large amounts of carbon dioxide into the material.

Circular economy success story

Imagine a world where waste is no longer a problem but a valuable resource — upcycling of oil shale ash is a revolutionary step towards realizing this dream.

Climate-neutral production process

Explore oil shale ash upcycling — a process that turns industrial waste into a valuable raw material while reducing extraction of new materials.

From waste to valuable products

Our innovative approach turns oil shale ash into ultra-clean products such as climate-neutral calcium carbonate and lime fertilizer.

Meet our world-changing team

EUROOPA LIIT TOETAB DEMOTEHASE RAJAMIST IDA-VIRUMAALE
Demotehase eesmärgiks on valideerida lõplik tootmisprotsess ja tehnoloogia enne lõpliku kommertstehase valmimist. Demotehase toodang suunatakse lõppkasutajatele, et testida tootemomadusi ja disainida arenduskoostööst lähtuvalt lõpptooted. Euroopa Ühtekuuluvusfond toetab põlevikivtuhkade väärindamise demotehase rajamist kuni 2566362,50 euoga.

EL ÜHTEKUULUVUSFOND KAASRAHASTAB PÕLEVIKIVITUHKADEST VÄÄRINDATUD KALTSIUMKARBONAADI TOOTEARENDUST
 EL Ühtekuuluvusfond rahastab põlevkivituhkade väärindamise teadus- ja rakendusuuringute  läbiviimist. Toetuse eesmärgiks on toetada sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootearenduset. Toetuse maksimaalne suurus on 1382571,01 eurot.

en_USEnglish