Põhja-Euroopa suurim ringmajanduse projekt

Ida-Virumaale on ladestatud ligi 600 miljonit tonni põlevkivituhka. Ragn-Sells on välja töötanud lahenduse, mis muudab need tuhad ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks, sidudes seejuures materjali ka suures koguses süsinikdioksiidi.

Eesti ringmajanduse edulugu

Kujutage ette maailma, kus jäätmed ei ole enam probleem, vaid väärtuslik ressurss – põlevkivituha väärindamine on selle unistuse elluviimise revolutsiooniline samm.

Kliimaneutraalne tootmisprotsess

Tutvuge põlevkivituha väärindamisega – protsessiga, mis muudab tööstuslikud jäätmed väärtuslikuks tooraineks, vähendades samal ajal uute materjalide kaevandamist.

Jäätmetest väärtuslike toodeteni

Meie innovaatiline lähenemine muudab põlevkivituha ülipuhasteks toodeteks nagu kliimaneutraalne kaltsiumkarbonaat ja lubiväetis.

Tutvu meie maailmamuutva tiimiga

EAS toetab OSA projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2021. aastal Ragn-Sellsi OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga. Toetuse abil viime läbi põlevkivituhkadest kliimaneutraalse kaltsiumkarbonaadi tootmise testid tööstuslikul skaalal ning kujundame esmase versiooni tootmisprotsessidest ja tootmisüksusest. 

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond 
Toetuse summa: 255 269 € 
Projekti lühikirjeldus: RS-OSA Service OÜ arendab rakendusuuringu raames edasi põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogiat. Projekti käigus piloteeritakse tehnoloogiat pooltööstuslikul skaalal ning töötatakse välja tootmisüksuse esmane disain ja ülesehitus tööstuslikul skaalal rakendamiseks. 
Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on tehnoloogia valideerimine pool-tööstuslikul skaalal ja toota vähemalt 250 kg PCC, et testida selle omadusi koostöös lõppkasutajatega ning töötada välja tööstuslikul skaalal tootmisprotsesside ja tootmisüksuse esmane disain. Lisaks viiakse projekti raames läbi esmased katsetused toodetava PCC töötlemiseks, et hinnata selle sobivust tulevaseks tootearenduseks. 

etEstonian