Põhja-Euroopa suurim ringmajanduse projekt

Ida-Virumaale on ladestatud ligi 600 miljonit tonni põlevkivituhka. Ragn-Sells on välja töötanud lahenduse, mis muudab need tuhad ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks, sidudes seejuures materjali ka suures koguses süsinikdioksiidi.

Eesti ringmajanduse edulugu

Kujutage ette maailma, kus jäätmed ei ole enam probleem, vaid väärtuslik ressurss – põlevkivituha väärindamine on selle unistuse elluviimise revolutsiooniline samm.

Kliimaneutraalne tootmisprotsess

Tutvuge põlevkivituha väärindamisega – protsessiga, mis muudab tööstuslikud jäätmed väärtuslikuks tooraineks, vähendades samal ajal uute materjalide kaevandamist.

Jäätmetest väärtuslike toodeteni

Meie innovaatiline lähenemine muudab põlevkivituha ülipuhasteks toodeteks nagu kliimaneutraalne kaltsiumkarbonaat ja lubiväetis.

Tutvu meie maailmamuutva tiimiga

EUROOPA LIIT TOETAB DEMOTEHASE RAJAMIST IDA-VIRUMAALE
Demotehase eesmärgiks on valideerida lõplik tootmisprotsess ja tehnoloogia enne lõpliku kommertstehase valmimist. Demotehase toodang suunatakse lõppkasutajatele, et testida tootemomadusi ja disainida arenduskoostööst lähtuvalt lõpptooted. Euroopa Ühtekuuluvusfond toetab põlevikivtuhkade väärindamise demotehase rajamist kuni 2566362,50 euoga.

EL ÜHTEKUULUVUSFOND KAASRAHASTAB PÕLEVIKIVITUHKADEST VÄÄRINDATUD KALTSIUMKARBONAADI TOOTEARENDUST
 EL Ühtekuuluvusfond rahastab põlevkivituhkade väärindamise teadus- ja rakendusuuringute  läbiviimist. Toetuse eesmärgiks on toetada sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootearenduset. Toetuse maksimaalne suurus on 1382571,01 eurot.

etEstonian