Sektoriteülene koostöö ühise eesmärgi nimel

Teadusuuringud

Esialgsed uuringud kaltsiumkarbonaadi tootmiseks viidi 2016. aastal läbi Rootsis Ragn-Sellsi laboratooriumis. 2019. aastal lõi Ragn-Sells AS tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ.

TalTech on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses.

Tartu Ülikool on ainus klassikaline universitas-tüüpi ülikool Eestis, kus teadustööd tehakse humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele.

Tootearendus

Eesti Energia on OSA projekti võtmepartner, mis on taganud testimiseks ja teadustööks vajaliku põlevkivituha ning andnud loa katsepuurimisteks ning tuhamägede täiendavaks uurimiseks. 

Saksamaa suurimaid aknatootjaid Gealan ühines projektiga katsetamaks kaltsiumkarbonaati oma toodete tootmisel ning annab meile väärtuslikku tagasisidet toodete kujundamiseks ja täiendamiseks. 

Prantsusmaalt pärit maailma üks suurimaid põrandakatete tootjaid Tarkett lööb kaasa projekti praktiliste katsete faasis, kasutades laboratooriumist tulevat kaltsiumkarbonaati testtoodete loomisel.

Narva linn

Narva linn on väga oluline partner, sest nii tuhamäed, kust pärineb tooraine kui ka tehaste asukoht on just seal. Püüame narvalasi kaasata ja kursis hoida kõige olulisega, mis projekti käigus tehakse. Kokkuvõttes on meie eesmärgiks sealsete inimeste ja kogukonna heaolu, töö- ja looduskeskkonna parandamine. 

Rahastus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2021. aastal Ragn-Sellsi OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga. Toetuse abil viime läbi põlevkivituhkadest kliimaneutraalse kaltsiumkarbonaadi tootmise testid tööstuslikul skaalal ning kujundame esmase versiooni tootmisprotsessidest ja tootmisüksusest.

Archimedes toetas 2020. aastal programmi “Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud” raames OSA projekti põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid 204 000 euroga. Programmi raames jagatav toetus uuringuteks, mille eesmärk on leida parimad tehnoloogilised lahendused põlevkivituhkade väärindamiseks. 

etEstonian