Kliimaneutraalne tootmisprotsess

Sektoriteülene koostöö

Tootmistehnoloogia, mille lähteülesandeks on elektrienergia tootmisest tekkinud lend- ja koldetuhkade kliimaneutraalne väärindamine, on välja töötatud koostöös Ragn-Sellsi, TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega. Erinevate toodete tootmise tehnoloogia varieerub, kuid ühiseks komponendiks on jäätme- ja emissioonivaba tootmine, kus kõik materjalid on ringluses.

Vähem heitgaase, rohkem ringlust

Kesksel kohal on kaltsiumkarbonaadi tootmine, mille käigus kasutame teistest tööstustest pärit CO2-te, sidudes selle püsivalt toodetesse. Meie tehas ei tekita heitgaase, kuna põletusprotsessi ei toimu. Kasutatav vesi on pidevas ringluses ja kõik kõrvalsaadused kasutatakse ära uute toodete loomisel. Lisaks on tehas tänu meie innovaatilisele tehnoloogiale väga madala müratasemega.

Põlevkivituhk kui tooraine

Kogu projekti keskmes olevaks tooraineks on tööstusliku suurjäätme, 600 miljoni tonni elektritööstuse põlevkivituha väärindamine. Lisaks teisase materjali taaskasutamisele võimaldab keskkonnasäästlik tootmine vähendada ka uute materjalide loodust koormavat kaevandamist.

Tuleviku tööstus – säästvad tehased

2024. a valmib Narvas demotehas ning 2028. a tööstusliku mahuga tehas, mis hakkavad esmalt tootma ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Hetkel toimub Soomes tehaste projekteerimine ning Narva linn on algatanud tööstusliku tehase rajamiseks detailplaneeringu ning keskkonnamõjude hindamise.

etEstonian