EAS toetas OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga

Meil on rõõm teada anda, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Ragn-Sellsi OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga. Toetuse abil saame läbi viia põlevkivituhkadest kliimaneutraalse kaltsiumkarbonaadi tootmise testid tööstuslikul skaalal ning disainida esmase versiooni tootmisprotsessidest ja tootmisüksusest.

OSA projekti eesmärgiks on toota Ida-Virumaal asuvate põlevkivijaamade tööst üle jäävatest põlevkivituhkadest ülipuhast kaltsiumkarbonaati, mida saab kasutada erinevates materjalitööstuses. Tegemist oleks maailmas unikaalse patenteeritud tehnoloogiaga, mille abil saaks esmakordselt toota kaltsiumkarbonaati CO2 emissioonide vabalt ehk kliimaneutraalselt.

Looduslikust lubjakivist kaltsiumi tootmine on CO2-mahukas protsess, mis sarnaneb oma õhuheitmetelt tsemenditootmisele – 1 tonni toote kohta emiteeritakse ligi 1 tonn CO2-e. Põlevkivituhkadest toodetud kaltsiumkarbonaat säästab looduslikku lubjakivi kaevandamisest ja selle väga süsinikumahukast ümbertöötlemisest.

OSA projekt keskendub viimase 50-ne aasta jooksul Eesti põlevikivitööstuse jäägina tekkinud põlevkivituhkade ümbertöötlemisele ja väärindamisele ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks. Projekti esimeses etapis on plaanis rajada tootmine, mis võimaldab toota täna Ida-Virumaal mägedesse ladestatud põlevkivituhkadest 0,5 miljonit tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati aastas.

Ragn-Sells on  investeerinud põlevkivituhkade teadusuuringutesse ligikaudu miljon eurot.

  1. Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
  2. Toetuse summa: 255 269 €
  3. Projekti lühikirjeldus: RS-OSA Service OÜ arendab rakendusuuringu raames edasi põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogiat. Projekti käigus piloteeritakse tehnoloogiat pool-tööstuslikul skaalal ning töötatakse välja tootmisüksuse esmane disain ja ülesehitus tööstuslikul skaalal rakendamiseks.
  4. Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on tehnoloogia valideerimine pooltööstuslikul skaalal ja toota vähemalt 250 kg PCC, et testida selle omadusi koostöös lõppkasutajatega ning töötada välja tööstuslikul skaalal tootmisprotsesside ja tootmisüksuse esmane disain. Lisaks viiakse projekti raames läbi esmased katsetused toodetava PCC töötlemiseks, et hinnata selle sobivust tulevaseks tootearenduseks.
etEstonian