Ragn-Sells tutvustas Narva-Jõesuus põlevkivituha väärindamise projekti

29. juunil kohtuvad Ragn-Sells AS-i esindajad Narva-Jõesuu kohaliku omavalitsuse, ettevõtjate ja elanikega Sinimäe koolihoones, et tutvustada innovaatilisel põlevkivituha väärindamisprotsessil põhineva tehaseprojekti ideed,mis aitab tulevikus oluliselt vähendada põlevkivituha keskkonnamõju. Ettevõte plaanib peatselt esitada taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks. 

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik töörühm, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus Archimedes ning tegusaks koostööpartneriks on ka Eesti Energia. 

Ragn-Sells AS-i juhatuse esimehe Rain Vääna märkis, et projekti puhul on tegemist ühe suuremahulisema ringmajandusprojektiga terves Baltikumis ja Põhjamaades lihtsalt jäätmena ladustatud tuhas peituvate materjalide taaskasutamise võimaldamine on mitte ainult äärmiselt keskkonnasõbralik ettevõtmine, vaid parendab kogu kohalikku elukeskkonda. Täna soovime tutvustada nii projekti kui ka kuulata kohalike inimeste sellega seonduvaid mõtteid ja ideid. Soovime, et pikaajalise projekti vältel oleksid kõik osapooled hästi informeeritud, kaasatud ning võimalikud kitsaskohad varakult luubi alla võetud,“ lisas Vääna. 

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahendus keskendub tuhkade koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes. Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada koormust Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on  süsinikneutraalse protsessi abil üle  1 miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas.  

Ragn-Sells’il on pikaajaline kogemus ringmajanduslahenduste väljatöötamises ja käivitamises. Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Stockholmi lähedal, Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks.  

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. 1881 aastal loodud  ettevõte on spetsialiseerunud  taaskasutust ja ringmajandust toetavate lahenduste arendamisele ja osutamisele. Ragn-Sells Eesis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.

etEstonian