Archimedes toetab Ragn-Sellsi põlevkivituhkade uurimisprojekti 200 000 euroga

Sihtasutus Archimedes toetab keskkonnaettevõtte AS-i Ragn-Sells põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid enam kui 204 000 euroga. Programmi „Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud“ raames jagatav toetus läheb Ragn-Sellsi juhitud ning TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbiviidavateks uuringuteks, mille eesmärk on leida parimad tehnoloogilised lahendused põlevikivituhkade väärindamiseks.

„Viimastel kuudel on Ragn-Sellsi poolt juhitud põlevkivituhkade uurimine saanud sisse suure hoo,“ rääkis Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna. „Meil on tugev projektitiim ja parimatest praktikutest partnerid nii TalTechi, Tartu Ülikooli kui Eesti Energia näol. Nüüd liitus olulise partnerina Archimedes, kelle peamine tegevus on just hariduse- ja teadusuuringute rahastamine. See annab uuringutele veelgi rohkem hoogu juurde,“ lisas ta.

Põlevkivituhk on energiatootmisel tekkiv ohutu jääk, mida täna taaskasutatakse võrdlemisi väheses mahus – näiteks ehituses ja teedeehituses ning põllumajanduses põldude saagikuse suurendamiseks. Samas on põlevkivituhal suur potentsiaal olla kasulik tooraine ka muudes valdkondades.

Viimastel aastatel on Eesti Energia poolt kaevandatud põlevkivi maht ja seega ka lend- ja koldetuhk oluliselt vähenenud, kuid tuhka tekib ikkagi arvestatavas koguses. 2019. aastal näiteks 4,1 miljonit tonni, millest taaskasutust leidis 100 000 tonni. „Meie eesmärk on leida teadlastega koos lahendus, kuidas seda ressurssi saaks väärindada ja materjalina ringlusse võtta. Ringmajanduse üks peamisi põhimõtteid on kõikidele jääkidele uute kasutusvõimaluste leidmine. Täna me juba teame, et põlevkivituhkasid saab ringlusse võtta. Hetkel otsime selleks parimat tehnoloogilist lahendust,“ ütles Vääna ja lisas, et ainuüksi 2020. aastal on plaanis põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogiate uurimisse investeerida suurusjärgus miljon eurot.

Projekt on hea näide, kuidas era- ja avalik sektor ning ülikoolid panustavad ühiselt innovatsiooni

„Meie jaoks on oluline, et Eesti energiatootmises otsitakse tehnoloogilisi lahendusi, kuidas põlevkivi ökoloogilist jalajälge vähendada. Ladestunud tuhkade väärindamise uurimine on kasulik kõigile ning toetamist väärt,“ märkis SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidja Tea Tassa.

Ragn-Sellsil on väga tugev kaevandusjääkide ja tuhkade väärindamise kompetents. Viimastel aastatel on ettevõte lansseerinud Skandinaavias mitmeid patenteeritud lahendusi, mis aitavad kaevandusjääkidest ja tuhkadest välja võtta täiendavaid materjale ning seeläbi vähendada nii jääkide hulka kui ka survet uute maardlate avamiseks.

Põlevkivi energiatööstusest pärit kolde ja lendtuhkade ringlussevõtmiselahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade keemilisele koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente kasutada erinevates materjalitööstuses. Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada Ida-Virumaa keskkonnakoormust ja teisalt survet kaevandada täiendavaid loodusressursse.

Ragn-Sellsi juhitud ning TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega läbiviidavate käitlustehnoloogia uuringute perioodiks on planeeritud 14 kuud. Kõik projektiga seotud tegevused, sh rahastuse taotlemine Archimedeselt on viidud ettevõtte R-S OSA Service OÜ alla.  SA Archimedes rahastab Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeedet Euroopa Regionaalarengu Fondist.

etEstonian